Translate

woensdag 14 mei 2014

article on Mycorrhizae and Bonsai to be published

NEDERLANDS / DUTCH

Ik ben blij om te kunnen aankondigen dat mijn recent artikel over mycorrhizae gepubliceerd zal worden in 'Bonsai', het magazine van de Vlaamse Bonsai Vereniging. Het zal verschijnen in meerdere delen, met het eerste deel in de winter-editie van het blad (dus niet het eerstvolgende magazine). De afzonderlijke publicaties probeer ik dan bijtijds hier te posten.

Daarnaast gaf ook 'ofBonsai' hun interesse te kennen. Het is echter nog te vroeg om van publicatie te kunnen spreken, gezien ik het (lange) artikel nog vertaald moet krijgen en ik hiervoor zelf insta. Daarna wordt het nog voorgelegd aan de redactie uiteraard.


ENGLISH

I'm happy to announce that my recent article on Myccorhizae will be published in 'Bonsai', the bonsai magazine of the flemisch bonsai association (in dutch 'vlaamse bonsai vereniging). It will be published as a sequel, so you will have to read several editions to get the entire article. First part to be expected in the winter edition. 

Also, the international "ofBonsai" magazine has equally shown an interest. It is however too early to announce anything like publication, since I first have to translate the article and that takes time.