Translate

dinsdag 26 november 2013

Gewone (inheemse) Vogelkers - startplant in opkweek

Gewone Vogelkers, de inheemse ofwel Prunus Padus, heb ik ook al 3tal jaartjes ergens staan in een verloren tuinhoekje. De eerste twee jaren heel magertjes gedaan gezien ik het jonge bosplantsoen met blote wortel via bestelling aankocht in kader van een jaarlijkse gemeentelijke actie in samenwerking met het Regionaal Landschap. De plant heeft onderaan wat schade en indroging gehad blijkbaar, zo blijkt uit het natuurlijk dood hout dat je ziet op de foto. Betekent wellicht ook dat de plant niet overal aanzetwortels zal hebben.

We zullen zien, tijd brengt altijd raad. Ondertussen nog meerdere jaren blije groei in vollegrond, met slechts sporadisch eens selectief bijsnoeien.

haagbeuk #2 onmogelijk project

Haagbeuk #2, een bijna onmogelijk project

Van dit 'boompje', of eerder experiment met boompje, reeds lange tijd geen updates geplaatst wegens geen significante verandering dit jaar. Dat komt natuurlijk door de zeer drastische ingrepen die ik er op veel te korte tijd op uitvoerde. Wonder boven wonder heeft hij het wel gehaald, en is er wel wat groei geweest. Minuscule groei dan wel (vele kleine zijscheutjes) omdat de wortels dit voorjaar ook verstoord werden en de stam tegelijk bij het heruitgraven en herplanten nog eens gespleten werd op de koop toe. Eén à twee weken nadien de boom opnieuw uit de grond gehaald (het was toen nog maart-april) en bijkomend 2 wortel-enten uitgevoerd door middel van draadenten met jonge planten; je ziet ze als teruggesnoeide takken omhoog rijzen van aan de stambasis (een vooraan, een achteraan).

Ja, dat is pas verkrachten van alle bonsai- maar ook groene-vingers-regels. Deze startplant met weinig potentieel komt oorspronkelijk uit een 20jaar oude haag. Ik groef hem in 2012 uit, en hij ging direct deze ineengeknutselde houten bak in, bij gebrek aan ruimte in vollegrond. Dat jaar heeft hij een flink aantal nieuwe sterke scheuten gemaakt. Bij wijze van grootschalig experiment heb ik er op 1 jaar tijd dus vele drastische ingrepen op gedaan, en toch zit er nog leven in. Er zitten ook nog 2 vijzen doorheen de stam om de zaak wat aan elkaar te houden bovenaan waar de houtvezels nog niet helemaal uit elkaar getrokken zijn.

Mijn binnenste zegt me dat ik beter een heel goede winterbescherming voorzie, als ik hem volgend jaar wil zien ontwaken uit zijn winterslaap. Nu de plant al die moeite heeft gedaan om het bijltje er niet bij neer te leggen, zou het warempel in de heel verre toekomst nog op een bonsai kunnen lijken. Maar daarvoor zal ik hem in de komende jaren opnieuw moeten folteren, door de gespleten stam nog verder uit elkaar te trekken zodat de omgekeerde tapsheid gecorrigeerd wordt. Dat wordt een boompje met veel doorkijkruimte dus. Snelle virtuele schets doe ik er bij.

Wellicht de gekste startplant die ik staan heb...
maandag 18 november 2013

Zomereik bonsai startmateriaal

Update van mijn zomereikje, dat dit jaar rigoureus werd ingekort en teruggesnoeid. Alle takken zijn nieuw sinds dit jaar. Hoewel het boompje al 14 à 15 jaar oud is en opgekweekt vanuit eikeltje, moet hij eigenlijk volgend voorjaar terug de vollegrond in voor een paar jaar, om dan terug over goed startmateriaal te beschikken. De wortelvoet zit al wel vrij goed, qua takaanzetten zit het hier en daar al niet slecht, ik ga voor gerichte sterke groei op uitgekozen plaatsen en voor ongecontroleerde groei daar waar het enkel dient om de boom te laten verdikken of sterker te maken. Deze scheuten gaan er dan volledig af eens hij terug uit vollegrond komt.

Haagbeuk startmateriaal in opbouw

Update van mijn haagbeuk #1 (carpinus betulus).

Dit is een oude haagplant uitgegraven in maart 2012, en na 1 jaar vollegrond in maart 2013 in plastic emmer gezet voor nog eens 2 à 3 jaar. Tegen dan hoop ik over startmateriaal te beschikken dat ik verder kan beginnen stijlen en verfijnen. Een echt geschikte bonsaipot zal maar binnen een 4 à 5tal jaar zijn. Het is evident dat er nog een lange weg te gaan is, met freeswerk/uitholwerk, wortelbasis verbeteren, verlagen van de top eventueel, etcetera.


Berk #1 in opbouw

Update van mijn Ruwe Berk #1, in opbouw dus nog prebonsai materiaal. Dit boompje zou later wellicht niet misstaan in een 'mannelijk'e' ronde pot met een wat ruw/oneffen oppervlak en ruw glazuur maar subtiele tinten (wit/grijs/vaal).

Let op de paddenstoel(en), dit is géén sapprofiet of parasiet.


Twee maal Bonsai Larix in herfsttooi

Europese Larix
radicale restyling in 2013. Opgestart uit oorspronkelijk ruw startmateriaal, reeds 10 à 12 jaar in mijn bezit. Verdere opkweek bestaat uit verlengen van 1 of enkele takken, en verdere verfijning.Japanse Larix
Uitgedund en verder vormgegeven dit jaar. Opgestart uit vrij jong startmateriaal bedoeld voor groepsbeplantign en gestyled in literati na enkele jaren verdere opkweek. Reeds tiental jaar in mijn bezit. Verder onderhoud bestaat uit verfijning.


woensdag 6 november 2013

Inspirerende Monumentale Bomen

Monumentale bomen, oude cultuurhistorische bomen, markante oude knotbomen... of hoe je gewoon door de indruk die zulke bomen nalaten, kunt laten stimuleren om verder met bonsai bezig te blijven.

Onlangs kwam ik deze foto's tegen, van een Olm (Iep), in een Frans dorp.

De 'waw'factor sloeg meteen toe. Ik heb reeds een bescheiden Olm-bonsai (Ulmus Procera), maar al langer ben ik op zoek naar een Ruwe Iep als startmateriaal. Dat blijkt uiterst moeilijk te vinden, en in de bonsaivakhandel nagenoeg onbestaand.

Wellicht ga ik nog dit najaar of volgend voorjaar op zoek naar een al wat ouder exemplaar in de boomkwekerij in de buurt, gelukkig één van de grootste boomkwekerijen in de ruimere regio. Omdat ik het een doodzonde vind om in de natuur te gaan zoeken en uitgraven (!!!), en omdat ruwe iepen ook niet meer in het straatbeeld te zien zijn (dus ook niet als opschot of zaailingen her en der) ben ik dus aangewezen op de boomkwekerij. Voor maximaal 20 à 30 eur moet ik toch een boom vinden in kuip of met blote wortel, met al een respectabele stamdikte. Dat wordt een kaalkap dus en volledig heropbouwen, waarbij ik de opgeslagen energie gebruik om het aanmaken van nieuwe knoppen en scheuten te forceren. Wortelsnoei daarbij in het eerste jaar zoveel mogelijk vermijden, anders wordt het een flauwe start.

In ieder geval, geniet van deze knoert van een monumentale Iep

maandag 4 november 2013

de bonsai Berkenstory gaat verder

Nog steeds uit de buit van 2 november... een nog kleine dubbelstam, en een andere met flink gekronkelde stam onderaan. Misschien laat ik de scheut in de top helemaal onbedraad in vollegrond gedurende nog 2 groeiseizoenen, en dan eindig ik alleszins met iets heel aparts maar weliswaar niet echt natuurlijke look voor berk. Eventueel voor toekomstig ruilmateriaal of voor eigen collectie mocht hij echt de verwachtigen overtreffen. Dat is allemaal in de veronderstelling dat hij een bijna volledig nieuw wortelstelsel ontwikkeld, want er bleven nagenoeg geen wortels over na het uitgraven van tussen de trottoirstenen. Maar het kan, want eerder heb ik al eens een Berkje gehad die dat ook zonder probleem kon.

Einde van de Berken-story van 2 november.

zondag 3 november 2013

Bonsai - nog een Zwarte Els in vollegrond

Nog een (van de 5) Zwarte Elzen momenteel in vollegrond (sinds maart 2013). Alles boven de grote snoeiwond is nieuwe aangroei sinds dit jaar. Nog 2tal jaartjes werk in vollegrond vooraleer er verder kan opgebouwd worden.

Bonsai Werk aan de Berk 2

Nog twee foto's van mijn grootste trofee van 2 november, al terug uitgeplant in vollegrond. De 2e foto toont hoe de nieuwe top uiteindelijk wat gebogen moet worden, en vooral moet verdikken. Ook de grote snoeiwond moet bewerkt worden op termijn, het moet er wat onregelmatig uitzien ipv een te standaard en kunstmatige lichte uitholling van de wond.

zaterdag 2 november 2013

Bonsai 'Werk aan de Berk'

Zoals beloofd, het vervolg...

Deze voormiddag samen met een bonsaivriend op anderhalf uur een 8-tal berkenboompjes (ruwe berk) uitgegraven van tussen de trottoirstenen, aan de rand van een nog braakliggend perceel bouwgrond. Ik had de schriftelijke toestemming van de eigenaar mee, dus onze arbeid was volledig gelegitimeerd.

Hieronder enkele foto's van de buit, met op de laatste fofo m'n poserende compaan. Enkele dubbelstammen, meerstammige boompjes, en hier en daar eentje met een interessante stamvorm. Voldoende om mee verder te doen, eerst nog wat bijsnoeien en dan nog wat meer opkweken in vollegrond vooraleer we in trainingsbak gaan opbouwen binnen 2tal jaartjes.

De boompjes in witte plasticzak zijn voor mezelf, de andere voor mijn bonsaicompaan die mee is gaan uitgraven, en 1 of 2 voor nog een bonsaivriend(in). Mooi verdeeld, en plezier verzekerd voor de toekomst.donderdag 31 oktober 2013

De BOMENWIJZER.BE

Klik op de Pagina 'BOMENWIJZER' bij de tabbladen bovenaan mijn blog om bomenwijzer.be te raadplegen.


Alle tekst en vermeldingen hieronder © bomenwijzer.be

Waarom ?
Het doel van Bomenwijzer is om je te helpen een doordachte en duurzame boomsoortkeuze te maken voor elke specifieke situatie. Daarbij vertrek je van de standplaats waar de boom moet komen en het eindbeeld dat je voor ogen hebt.

Wat ?

Alle beschikbare informatie over boomsoorten en cultivars is gebundeld in één gemakkelijk doorzoekbare website. Daarbij komen niet alleen de standplaatsvereisten van een soort aan bod, maar ook beheerinformatie en esthetische, cultuurhistorische en ecologische eigenschappen. Je kunt ook je eigen ervaringen met een bepaalde boomsoort of interessante foto’s delen met de andere gebruikers.
Informatie over het beheer van bomen (aanplanten, snoeien, …) vind je in het Technisch Vademecum Bomen.

Hoe ?

Ben je op zoek naar een geschikte boom voor een specifieke standplaats? Via 'Zoek een boom' vind je aan de hand van door jou vooropgestelde selectiecriteria een boomsoort of cultivar die aan je eisen voldoet. Volg het advies dat je krijgt wel niet blindelings, het vraagt een deskundige interpretatie.
Wil je informatie opzoeken over een bepaalde soort of cultivar? Ga dan via de namenlijsten met wetenschappelijke en Nederlandstalige namenineens naar de juiste boomfiche.

dinsdag 29 oktober 2013

Bonsai Berkenboompjes uitgraven op Allerheiligen en Allerzielen

Zijn bomen heilig? Hebben bomen een ziel?

Gezien we in de Vlaamse contreien toch afstammen van vooral Germanen, Nerviërs, Kelten,... stroomt er nog wel een beetje Heidens bloed in onze aderen. En in onze vervlogen Heidense tijden was er een hele cultus rond Heilige Bomen. Zo ketters vind ik dat idee nog niet...en in tijden van beton en de in de plaats gekomen verslavende geldcultus waar elk 'verlicht' en 'modern' individu geacht wordt aan deel te nemen, zou een beetje boomafgoderij velen deugd doen.

Dus, waarom niet op Allerheiligen en Allerzielen wat Berkenboompjes gaan uitgraven !

Ik kreeg schriftelijke toelating van de eigenaar van een voorlopig nog braakliggende bouwgrond om mijn spade onder de daar opgeschoten (Ruwe) Berkenboompjes te gaan steken. Het zijn er een goed handvol, variërend in dikte van 3cm tot 7 à 10cm aan de stambasis. Enkele meerstammige boompjes, de meeste al met verkleur(en)de of beginnende gerichelde schors, allemaal kenmerkend voor Ruwe Berk. Door de massaal vele en heel kleine lichte zaadjes die Berken produceren belanden ze overal, en schieten ze overal uit de grond als pionierbomen. De boompjes staan op de perceelsrand tegen het trottoir aan, maar doordat Berken nogal oppervlakkig wortelen zal het wellicht geen zwaar karwei zijn om ze los te krijgen en uit te graven. Ze kunnen wel tegen stevige snoei en flinke wortelsnoei. Het is immers de bedoeling om ze daarna nog een 2 à 3tal jaar in vollegrond verder te kweken, om zo de grote snoeiwonden goed te laten helen door nieuwe sterke scheuten bovenaan de kans te geven zich te ontwikkelen voordat de volgende snoeifase eraan komt. Vermoedelijk zijn de boompjes tussen de 2 en 4 jaar oud, sommige al bijna 3 meter hoog.

Ik doe er minstens 2 uit voor mezelf, en een aantal andere zullen worden weggeschonken aan enkele bonsaivrienden.

Wordt binnenkort vervolgd met foto's.

zaterdag 26 oktober 2013

Bonsai Gewone Es (fraxinus excelsior) in opkweek

Update van vandaag 16.10.2013 - Fraxinus Excelsior, ofwel de inheemse Gewone Es.

In opkweek in vollegrond, 3e jaar in vollegrond vanaf prille zaailing.
Nog zeker 2 à 3 jaar sterke groei nastreven in vollegrond en hooguit de aanzet van enkele toekomstige takaanzetten proberen te verkrijgen. Alle overig opbouwwerk gebeurt pas wanneer het boompje in trainingspot komt te staan. In vroege voorjaar 2014 wordt hij eens uitgelicht om de wortels wat bij te snoeien, en vervolgens teruggezet.

Vandaag de top wat teruggesnoeid, na weer 1 seizoen ongestoorde groei. Dit stimuleert de aanmaak en verdere uitgroei van de lager op de stam aanwezige knoppen. Hoe meer knoppen en uitlopers onderaan hoe beter de mogelijkheden voor vorming later zullen zijn wanneer de wild uitgegroeide top uit vollegrond uiteindelijk terug grotendeels afgesnoeid zal worden.
Zoals op de foto is hij 45 à 50cm. Na één ongestoord groeiseizoen is dat minstens 1 meter hoger. Als bonsai streef ik een totale grootte van ongeveer 60 à 70cm na. Een mogelijkheid is om later alles af te snoeien tot net boven de plek waar nu de eerste langere zijtak rechts begint (ongeveer halverwege). Deze zijtak wordt dan in vollegrond nog 1 of 2 seizoenen verder opgekweekt als verder stamverloop, de wonde waar het oude hogere stamdeel werd afgesnoeid kan door sterke uitgroei van het nieuwe stamdeel dan ook beter en sneller toegroeien. Helemaal toegroeien vind ik niet nodig.

Nog veel werk dus, maar het is veelbelovend, het stammetje is interessant, nog nooit bedraad. Er zijn nu al heel veel knoppen aanwezig.maandag 21 oktober 2013

Bonsai: update twee Zwarte Elzen in vollegrond

Update 21.10.2013 van twee Zwarte Elzen die ik in vollegrond aan het opkweken ben voor de ruwe vormgeving van de stam en later ook de aanzet van de gesteltakken. Het verdere opbouwwerk gebeurt dan vanaf het moment dat de boompjes in een trainingsbak of -pot gaan. Dat zal binnen 2015 of 2016 zijn vermoed ik.

Opgestart vanaf jong bosplantsoen uitgeplant in vollegrond begin 2010.
In 2011 terug uitgegraven om wortels bij te snoeien, dit gebeurt nog eens in het vroege voorjaar 2014.

Ik zette een witte wasknijper naast de stammetjes om een idee te krijgen van de huidige dikte van de stammetjes onderaan (zowat 5 à 6cm).

=> Behalve deze 2 Elzen heb ik er nog 3 staan sinds maart 2013, begonnen vanuit dikker uitgegraven startmateriaal. Die hebben nog een langere weg te gaan gezien de snoeiwonden ook veel groter zijn en er dus ook veel groei nodig is om een nieuw stamverloop te krijgen en daarmee ook de wonden wat beter te kunnen helen.
zaterdag 31 augustus 2013

Bonsai Perzikboom - uitplanten marcot

Vandaag de marcot op mijn perzikboom afgesnoeid en uitgeplant in vollegrond.
In mei heb ik het perzikboompje in mijn voortuin gemarcotteerd. Twee weken terug had ik al eens een blik geworpen op het zaakje door het potje met substraat voorzichtig te openen; er bleken al veel nieuwe wortels gevormd te zijn. Als substraat gebruikte ik cocosaarde.

Bij het uitplanten heb ik de wortels en het substraat niet losgemaakt; gewoon in zijn geheel in een ruime kuil uitgeplant, en de aandrukaarde is een mengeling van de tuingrond (leem) met cocosaarde. Een bamboestok ernaast als ondersteuning, om tot en met het eerste groeiseizoen voldoende steun te geven, totdat er genoeg stevige wortels zijn om de boom stabiel te houden.
Er is slechts 1 tak teruggesnoeid.
Daarna ruim watergegeven en nu is het afwachten of hij goed de winter in gaat, en uitkijken naar volgende lente. Het boompje mag meerdere jaren nog in vollegrond blijven.maandag 26 augustus 2013

Bonsai Veldesdoorn #2 - udpate 26.08.2013

Update 26.08.2013
Acer Campestre, veldesdoorn

Sinds najaar 2012 in mijn bezit gekomen als ruw (verwaarloosd) materiaal. Had duidelijk al te lang in pot gestaan waarbij de niet onderhouden uitgroei heeft gezorgd voor veel te dikke takken bovenaan, en bijgevolg ook een slecht ogende 'verdikking' hoog op de stam waar vele dikke takken ontspringen.
Fel teruggesnoeid mocht hij aan 2013 beginnen.

Het is duidelijk dat er nog verdere drastische beslissingen nodig zijn om dit boompje er beter te laten uitzien. Frezen van oude stompen en frezen van bijkomende holtes zal nog nodig zijn om die verdikking wat weg te werken. Zeker nu ik vandaag de top nog verder naar beneden heb gehaald. Ik streef de knoestige look na van een veldesdoorn die ooit geknot geweest is. Je vindt ze zelden, oude knoestige (geknotte) veldesdoorn, maar ze zijn er hier en daar nog.

Alle foto's zijn van vandaag, de laatste foto na wat bijsnoei werken. Wie goed kijkt en meedenkt, kan zo ongeveer al inschatten waar ik de holtes nog zal maken, en waar nog werk nodig is. Waarschijnlijk nog een extra (dikke) tak weg te nemen die op dezelfde hoogte staat van andere takken.dinsdag 20 augustus 2013

Bonsai Perzikboom - update marcot

19.08.2013

De marcot die ik in mei gezet heb op het perzikboompje in de voortuin, zal blijkbaar een succes worden. Bij het afnemen van de plastic zak en het voorzichtig openen van de kleine plastic pot met substraat blijken er al tal van nieuwe lange witte wortels zichtbaar. Ik heb de pot slechts voor enkele cm opengevouwen en daarna terug dichtgemaakt en de zak eroverheen.

Mag zo nog enkele weekjes blijven, tot ik het hele zaakje in september afneem. Daarbij zaag ik de tak zo dicht mogelijk tegen de onderkant van de pot. Daarna verhuist hij idaliter naar vollegrond want ik wil toch een serieuze dikte en toch wat schors voor hij in trainingspot gaat. Alweer een langetermijn project dus, hoe langer ik met bonsai bezig ben hoe meer ik de langetermijnprojecten genegen ben dus. Waarschijnlijk omdat ik door de ervaringen toch al goed geleerd heb dat je geen bijster interessante dingen kunt maken als je met planten en bonai werkt die niet voldoende 'gerijpt' hebben voordat je een doorgedreven training opstart. Een verfijnde 'oude' takkenstructuur op een jong uitziende stam, dat blijft toch altijd een beetje een schijn-bonsai.
Als ik op mijn oude dag minstens enkele geloofwaardige bonsai overhoud die je met recht en rede indrukwekkend kan noemen, zal het voor mij voldoende zijn.

1e foto van net na het marcotteren in mei 2013, waarbij tegelijk serieuze terugsnoei van het hele boompje werd uitgevoerd om de krulziekte de baas te worden.

2e foto van 19.08.2013; terug volledig uitgegroeid en quasi volledige verdwijning van krulziekte. De rode cirkel toont waar de marcot ongeveer zit, verscholen achter het vele loof.

link naar het oorspronkelijke blogartikel http://bonsaivlaamseardennen.blogspot.be/2013/05/bonsai-marcotteren-perzik-en-pruim.htmlwoensdag 14 augustus 2013

Bonsai Malus Halliana - update 14.08.2013

Mijn Malus, die ik als prebonsai gekocht heb in late zomer 2012 en nadien volledig anders beginnen opbouwen ben, beleeft nu nog zijn 2e groeispurt, na het snoeien van de eerste 'ronde' ergens begin juli. De groei/snoeimethode wordt nu zeker 3 à 5 jaar aangehouden om de basis terug op te bouwen, voordat ik kan beginnen met snoei gericht op verfijning. Zeker een langeretermijnproject voordat de takken voldoende dik zullen zijn, het is een Malus, dus wel wat geduld hebben met diktegroei en verfijning. Bloemen interesseren me dus de eerste jaren niet zo erg, alles wordt ingezet op opbouwen.

Ik hou vooral van de dramatiek die ik met de nieuwe vormgeving al kon bereiken, dat belooft als de boom zich echt begint te ontwikkelen. Ook de stambasis en wortelvoet maakt indruk vind ik, bij opkuis van het mos en blootleggen van de hele basis als hij ooit in zijn finale pot gaat, zal het geheel er echt prachtig uitzien. Eén van mijn boompjes met het meeste 'drama'.
Bonsai Japanse Larix - opgefrist

Vandaag 14.08.2013 een foto genomen, één week nadat ik het boompje opgefrist heb. Was al één à twee jaartjes te 'vol' aan het raken in de loofmassa waardoor de structuur stilaan terug vormeloos werd. Bij opkuis van het loof bleken er toch enkele takken overbodig te zijn. Na het weghalen van enkele kleinere zijtakjes, en het verwijderen van 2 hoofdtakken waar nu kleine jins van gemaakt zijn, ziet het boompje er terug interessanter uit, iets 'oudere' look ook omdat ik hier en daar het loof dichtst tegen de stam ook verwijderd heb. Er is meer zicht op de takstructuur, en het loof zit, vooral aan de onderste takken iets verder weg van de stam. Een storende wortel vooraan werd ook weggenomen, hoewel er één minder is ziet het er toch stabieler uit aan de basis.
Na het vallen van de naalden bedraad ik nog wat in de top ook.

Dit boompje heeft vele maanden te koop gestaan omdat ik de herstijling en opkuis in eerste instantie niet meer zag zitten, ook doordat mijn interesse vooral bij inheemse bomen lag.
Is nu echter NIET meer te koop :-)

zondag 28 juli 2013

Bonsai Berk #2

Update 28.07.2013 van mijn Berk #2 (vermoedelijk Zachte Berk).

Op 4 weken tijd is de geknakte stam al zeer goed geheeld, er is overal rondom de ernstige wond (+/- 3 à 5mm open barst over de volledige buitenkant van de bast) callusvorming. Doorheen de wondpasta stak op één plaats zelfs het begin van een wortel door. Dat komt doordat ik de hele afgepelde en gebarsten stam ingepakt had met folie, tegen verder vochtverlies. Ik reken er nu op dat de wond verder toegroeit, en afrijpt tegen de winter. In de winter voorzie ik dan een extra goede bescherming. Gedurende 1 maand mocht de boom natuurlijk vrijuit groeien, om de wond te helpen helen. Vandaag heb ik alles terug serieus bijgesnoeid. Voor de rest van het jaar mag hij nog groeien, zo gaat hij dan de winter in. De takkenselectie is nog verre ver finaal; de basis heeft zeker nog 1 groeiseizoen nodig. Met de uitgekozen takken doen we daarna verder.

Oorsprong: in 2007 van een bonsaivriend, aangenomen als toen 25jarige bonsai
Opgeschoond in 2010, en in 2013 volledig herstijld en met de helft verkleind.


zondag 21 juli 2013

Bonsai Meidoorn #2 update 21.07.2013

update 21.07.2013

Eénstijlige Meidoorn, crataegus monogyna

Flink wat bijgesnoeid vandaag, 2 grote takken verwijderd, het komt het totaalbeeld ten goede, luchtiger, duidelijker. Door het snoeien van 2 zwaardere takken, heb ik 2 andere takken wat moeten bijspannen om evenwicht te brengen. Heeft nog 2 à 3 jaar nodig om nog wat meer basis te leggen voor secundaire vertakking; daarna verfijning. Mocht al wel in bonsaischaal sinds dit jaar. Er wordt nog geen aandacht geschonken aan aangepaste snoei in functie van bloei; eerst de basis verder opbouwen gedurende nog een aantal jaar. Dit kan op termijn echt een heel krachtig en prachtig boompje worden, toch wel wat potentieel om een 'goede' bonsai te worden zonder dat het absoluut topmateriaal is.

In 2007 als ruw startmateriaal (enkel stam met wat takaanzetten) overgenomen van een bonsaivriend; en volledig zelf gestijld en terug opgebouwd. Het boompje moet toch ook zeker al ergens tussen 15 en 20 jaar oud zijn (is uitgegraven plant).

Bonsai Acer Campestre Veldesdoorn update

Update 21.07.2013
Acer Campestre, veldesdoorn

Klein formaat, ongeveer 30 à 35cm hoog.
Leeftijd schat ik op zeker 20tal jaar, reeds ruim 10 jaar in mijn bezit, en ooit als ruwe prebonsai gekocht maar nadien volledig herstijld (terug van stam begonnen en uitgeplant in vollegrond voor 2 seizoenen).

Vandaag her en der bijgesnoeid, voor de 2e keer. Terug strak in korset gezet.

bonsai Zomereik quercus robur update 21.07.2013

Foto van vandaag 21.07.2013; en de tweede uitgroei van dit seizoen nadat ik 1 à 2 weken terug de toppen van de meeste scheuten (1e uitgroei) weggesnoeid had. Sowieso maakt een gezonde zomereik (ook in bonsaipot) in juli van nature uit een 2e uitgroei, het zogenaamde Sint-Janslot.

Nog meerdere jaren te gaan voor er ook maar enige basis terug is om verder te verfijnen; sinds ik dit voorjaar drastisch inkorte en alles terugsnoeide. De boom was te hoog en daardoor leek de reeds aanwezige verfijning niet passen bij een boompje met te dunne stam.

Voor wie de voorgeschiedenis wil zien, en het plannetje dat bij dit boompje past, zoek in het zoekvak rechts bovenaan 'zomereik 1'...

Bonsai Malus bijgesnoeid

Mijn Malus vandaag nog wat bijgesnoeid; hopelijk krijg ik op die manier ook de zwakkere delen terug wat vitaler door het forceren van een nieuwe uitgroei. In de top meest ingekort; één scheut ook bedraad. Op enkele plaatsen had ik ook graag nog wat nieuwe knoppen en uitlopers gezien; afwachten wat er volgend jaar nog gebeurt; nu zitten we toch nog maar in prille opbouwfase.

Bonsai Pinus Mugo (bergden) update 20.07.2013

20.07.2013. Update van mijn mini Bergdennetje (pinus mugo).
Opgestart vanaf jonge containerplant, en één van mijn eerste bonsaipogingen.
Gekocht als plant van +/- 5 jaar oud, en al 15 jaar in mijn bezit. Dus ongeveer 20 jaar oud.
Wat bijsnoeiwerk gehad zoals het weghalen van naar beneden wijzende knoppen onderaan de takken; verwijderen van kleine scheutjes en knoppen die kruisen of tegen de richting van andere takken ingaan; nog wat beperkte naaldenpluk van oudere naalden; en ook de top werd wat uitgedund. Kan er weer 1 à 2 jaar tegen.

Bonsai mini Aalbes bijgesnoeid

21.07.2013. Update van mijn mini Aalbesje (ribes soort, siervariëteit die weinig of geen vruchtjen draagt tot afrijpen). Het was minstens 2 jaar geleden dat ik nog eens een serieuze bijsnoeibeurt gaf.
Dit boompje is moeilijk 'bonsai' te noemen, daarvoor is het stammetje veel te dun; het is eerder een uit de kluiten gewassen stek; één van mijn eerste stekken trouwens en daarmee ook één van mijn eerste bonsaipogingen. Hoewel dit mini Aalbesje zowat 15 jaar is, is het amper een cm dik net boven de wortelhals. Wortel-over-steen stijl. Volgend jaar wat nieuwe bedrading nodig.

woensdag 17 juli 2013

Bonsai Europese Larix 'windgestriemd' - update 17.07.2013

Update van vandaag 17.07.2013

Larix Decidua, europese larix/lork

Deze lente volledig herstijld, 4/5e naalden geplukt op de nieuwe uitlopers en deze bedraad in de nieuwe stijlgeving. Na 2à 3 weken is er een 2e uitgroei van uitlopers geweest.
Vandaag heb ik verder vormgegeven, de stijling wat afgewerkt zoals ik het voor ogen had. Daarbij hoorde wat dood hout in de top; nog te behandelen.

Ziet er alweer wat beter uit. De rest van het seizoen mag hij nu bekomen. Enkele takken moeten nog wat langer, in de top wordt een scheut mogelijks nog wat hoger bedraad éénmaal er nieuwe uitlopers zijn volgend jaar en de jaren daarop. Afhankelijk van de ontwikkeling van de overige groene delen.


Bonsai Haagbeuk - update 17.07.2013

Update 17.07.2013 van één van mijn Haagbeuken (gewone haagbeuk ofwel carpinus betulus).

Voor wie de voorgeschiedenis niet kent, dit ruw materiaal komt uit een ruim 20jaar oude haag, sinds begin maart 2012 in mijn bezit nadat ik ze bij de eigenaar zelf ben gaan uitgraven.

Staat sinds vroege lente 2013 in een ruime trainingspot, vorig jaar nog 1 jaar in vollegrond uitgeplant met een deel van de oude grond er nog aan.

Vandaag en gisteren ruwe eerste bedrading gegeven van zowel nieuwe als oude takken. Opbouw nog pril, nog 2 à 3 jaar te gaan voor de primaire vertakking er is zoals ik zal willen, en dan verder secundaire takken opbouwen. Met de 1e bedrading is het niet de bedoeling om de finale look vast te leggen, enkel richting te geven. Daarbij wordt het bochtenwerk in de takken al wel eens wat overdreven, maar met de wetenschap dat dit er op termijn wel wat zal uitgroeien, is het beter te durven in plaats van te braaf te zijn. Door de bladeren heb je helaas niet zo'n goed zicht op de bedrading. Heb ook enkel een foto van de voorzijde genomen, maar de takken zijn goed verdeeld. De takken/stammetjes die uit de grond komen aan de wortelbasis, zijn wortel-enten van dit jaar. Nadere inspectie doet met vermoeden dat de enten, of toch de meeste, een goede kans maken om aan te slaan. ik laat ze wellicht volgend jaar ook nog zitten.

In het laatste kwartdeel van de stam, en ook onderaan, volgt er nog heel wat freeswerk en uitholwerk. Wordt vervolgd dus...


Bonsai Ruwe Berk - update 17.07.2013

17.07.2013 - 2e, en hier en daar 3e snoeibeurt van mijn Ruwe Berk #1 die volledig vanaf zaailing is opgekweekt.

Moeilijk te geloven dat dit een zaailing van 5cm groot was in 2008...
En moeilijk voor te stellen dat dit boompje binnen maximaal 3 à 5 jaar echt al wel wat maturiteit zal hebben als 'bonsai'. Nadien zal een sterke insnoei en heropbouw misschien wel nodig zijn, aan het tempo dat dit berkenboompje vertakking maakt. Een berk op goed substraat, die relatief sterk bemest wordt, en flink water krijgt...je ziet het resultaat. Het silhouet van een berk begint er stilletjesaan in te zitten.

Er is wel nog wat werk te doen voor de top, die moet nog aandikken, of misschien op één plaats ook nog een extra tak krijgen; ofwel op te lossen door goede bedradiding van een andere tak.

Bonsai Malus - update 17.07.2013

Update 17.07.2013 van mijn Malus (Halliana).

De nieuwe uitgroei is zeer laat op gang gekomen; begin juni pas, nadat er aanvankelijk slechts enkele nieuwe bladeren tevoorschijn gekomen waren begin deze lente. Ik heb dit boompje sinds vorig jaar en heb het zeer sterk teruggesnoeid en uitgefreesd. Daarom laat ik de nieuwe scheuten langer dan normaal uitgroeien, ik moet de hele takstructuur namelijk opnieuw opbouwen. De nieuwe basistakken moeten eerste voldoende verdikken voor ik ze terugsnoeid. Andere scheutjes zullen die minder noodzakelijk zijn voor de finale look zullen evt wel gesnoeid worden. Een voorzichtige bedrading gebeurt wellicht wel nog, in augustus. Het zal dan eerder zijn om de toekomstige richting van de basistakken wat te zetten, géén finale of fijne bedrading dus.

De 'oranje' geplekte stamdelen zijn gewoon de afgestorven delen waarvan ik de ingedroogde bast wat weggehaald hebt. Nog wat bij te werken dit jaar, ofwel volgend jaar.

Bonsai Ulmus Procera - update 17.07.2013

Update van vandaag 17.07.2013, van mijn Ulmus Procera (eng. veldiep).

De 2e uitgroei bijgesnoeid, en de rechtse onderste tak bijbedraad om iets meer naar onder te brengen. Volgend jaar nog eens her en der wat nieuwe bedrading nodig.

De foto's zijn helaas van net voor ik eraan begon; en ik vergat om een foto 'na' te nemen...