Translate

donderdag 31 oktober 2013

De BOMENWIJZER.BE

Klik op de Pagina 'BOMENWIJZER' bij de tabbladen bovenaan mijn blog om bomenwijzer.be te raadplegen.


Alle tekst en vermeldingen hieronder © bomenwijzer.be

Waarom ?
Het doel van Bomenwijzer is om je te helpen een doordachte en duurzame boomsoortkeuze te maken voor elke specifieke situatie. Daarbij vertrek je van de standplaats waar de boom moet komen en het eindbeeld dat je voor ogen hebt.

Wat ?

Alle beschikbare informatie over boomsoorten en cultivars is gebundeld in één gemakkelijk doorzoekbare website. Daarbij komen niet alleen de standplaatsvereisten van een soort aan bod, maar ook beheerinformatie en esthetische, cultuurhistorische en ecologische eigenschappen. Je kunt ook je eigen ervaringen met een bepaalde boomsoort of interessante foto’s delen met de andere gebruikers.
Informatie over het beheer van bomen (aanplanten, snoeien, …) vind je in het Technisch Vademecum Bomen.

Hoe ?

Ben je op zoek naar een geschikte boom voor een specifieke standplaats? Via 'Zoek een boom' vind je aan de hand van door jou vooropgestelde selectiecriteria een boomsoort of cultivar die aan je eisen voldoet. Volg het advies dat je krijgt wel niet blindelings, het vraagt een deskundige interpretatie.
Wil je informatie opzoeken over een bepaalde soort of cultivar? Ga dan via de namenlijsten met wetenschappelijke en Nederlandstalige namenineens naar de juiste boomfiche.

dinsdag 29 oktober 2013

Bonsai Berkenboompjes uitgraven op Allerheiligen en Allerzielen

Zijn bomen heilig? Hebben bomen een ziel?

Gezien we in de Vlaamse contreien toch afstammen van vooral Germanen, Nerviërs, Kelten,... stroomt er nog wel een beetje Heidens bloed in onze aderen. En in onze vervlogen Heidense tijden was er een hele cultus rond Heilige Bomen. Zo ketters vind ik dat idee nog niet...en in tijden van beton en de in de plaats gekomen verslavende geldcultus waar elk 'verlicht' en 'modern' individu geacht wordt aan deel te nemen, zou een beetje boomafgoderij velen deugd doen.

Dus, waarom niet op Allerheiligen en Allerzielen wat Berkenboompjes gaan uitgraven !

Ik kreeg schriftelijke toelating van de eigenaar van een voorlopig nog braakliggende bouwgrond om mijn spade onder de daar opgeschoten (Ruwe) Berkenboompjes te gaan steken. Het zijn er een goed handvol, variërend in dikte van 3cm tot 7 à 10cm aan de stambasis. Enkele meerstammige boompjes, de meeste al met verkleur(en)de of beginnende gerichelde schors, allemaal kenmerkend voor Ruwe Berk. Door de massaal vele en heel kleine lichte zaadjes die Berken produceren belanden ze overal, en schieten ze overal uit de grond als pionierbomen. De boompjes staan op de perceelsrand tegen het trottoir aan, maar doordat Berken nogal oppervlakkig wortelen zal het wellicht geen zwaar karwei zijn om ze los te krijgen en uit te graven. Ze kunnen wel tegen stevige snoei en flinke wortelsnoei. Het is immers de bedoeling om ze daarna nog een 2 à 3tal jaar in vollegrond verder te kweken, om zo de grote snoeiwonden goed te laten helen door nieuwe sterke scheuten bovenaan de kans te geven zich te ontwikkelen voordat de volgende snoeifase eraan komt. Vermoedelijk zijn de boompjes tussen de 2 en 4 jaar oud, sommige al bijna 3 meter hoog.

Ik doe er minstens 2 uit voor mezelf, en een aantal andere zullen worden weggeschonken aan enkele bonsaivrienden.

Wordt binnenkort vervolgd met foto's.

zaterdag 26 oktober 2013

Bonsai Gewone Es (fraxinus excelsior) in opkweek

Update van vandaag 16.10.2013 - Fraxinus Excelsior, ofwel de inheemse Gewone Es.

In opkweek in vollegrond, 3e jaar in vollegrond vanaf prille zaailing.
Nog zeker 2 à 3 jaar sterke groei nastreven in vollegrond en hooguit de aanzet van enkele toekomstige takaanzetten proberen te verkrijgen. Alle overig opbouwwerk gebeurt pas wanneer het boompje in trainingspot komt te staan. In vroege voorjaar 2014 wordt hij eens uitgelicht om de wortels wat bij te snoeien, en vervolgens teruggezet.

Vandaag de top wat teruggesnoeid, na weer 1 seizoen ongestoorde groei. Dit stimuleert de aanmaak en verdere uitgroei van de lager op de stam aanwezige knoppen. Hoe meer knoppen en uitlopers onderaan hoe beter de mogelijkheden voor vorming later zullen zijn wanneer de wild uitgegroeide top uit vollegrond uiteindelijk terug grotendeels afgesnoeid zal worden.
Zoals op de foto is hij 45 à 50cm. Na één ongestoord groeiseizoen is dat minstens 1 meter hoger. Als bonsai streef ik een totale grootte van ongeveer 60 à 70cm na. Een mogelijkheid is om later alles af te snoeien tot net boven de plek waar nu de eerste langere zijtak rechts begint (ongeveer halverwege). Deze zijtak wordt dan in vollegrond nog 1 of 2 seizoenen verder opgekweekt als verder stamverloop, de wonde waar het oude hogere stamdeel werd afgesnoeid kan door sterke uitgroei van het nieuwe stamdeel dan ook beter en sneller toegroeien. Helemaal toegroeien vind ik niet nodig.

Nog veel werk dus, maar het is veelbelovend, het stammetje is interessant, nog nooit bedraad. Er zijn nu al heel veel knoppen aanwezig.maandag 21 oktober 2013

Bonsai: update twee Zwarte Elzen in vollegrond

Update 21.10.2013 van twee Zwarte Elzen die ik in vollegrond aan het opkweken ben voor de ruwe vormgeving van de stam en later ook de aanzet van de gesteltakken. Het verdere opbouwwerk gebeurt dan vanaf het moment dat de boompjes in een trainingsbak of -pot gaan. Dat zal binnen 2015 of 2016 zijn vermoed ik.

Opgestart vanaf jong bosplantsoen uitgeplant in vollegrond begin 2010.
In 2011 terug uitgegraven om wortels bij te snoeien, dit gebeurt nog eens in het vroege voorjaar 2014.

Ik zette een witte wasknijper naast de stammetjes om een idee te krijgen van de huidige dikte van de stammetjes onderaan (zowat 5 à 6cm).

=> Behalve deze 2 Elzen heb ik er nog 3 staan sinds maart 2013, begonnen vanuit dikker uitgegraven startmateriaal. Die hebben nog een langere weg te gaan gezien de snoeiwonden ook veel groter zijn en er dus ook veel groei nodig is om een nieuw stamverloop te krijgen en daarmee ook de wonden wat beter te kunnen helen.