Translate

maandag 3 december 2012

Bonsai Veldesdoorn Acer Campestre #2 nieuwe aanwinst

voor de voorgeschiedenis, zie ook http://bonsaivlaamseardennen.blogspot.be/2012/11/bonsai-bezigheden-voor-de-komende-weken.html

Welnu, er staat er hier eentje bij sinds 1 december, een veldesdoorn (acer campestre). De 6 stuks die er nog stonden, waren geen van allen super startmateriaal. Allemaal een beetje chaos, met allemaal wat erge en minder erge 'fouten' zoals een slechte wortelvoet, of weinig tapsheid, of de takken te hoog of slechtgeplaatst.

Je moet hier voor een stuk doorkijken, negeren wat je ziet want dit materiaal is hoofdzakelijk voor de stam en als je geluk hebt kun je een gedeelte van de takken gebruiken. Maar dan nog zijn het altijd maar stukken van takken die je kan gebruiken. Koop je zo'n boompje en durf je niet snoeien, of hou je de takken te lang, dan zit je op termijn met een zeer slechte bonsai doordat je geen tapsheid in je takken hebt, het loof aan het uiteind, enzoverder.

De boom die ik koos heeft een vrij slechte wortelvoet zoals hij er nu uit ziet, maar ik zie mogelijkheden om nieuwe wortels te enten op de bestaande en op termijn de slechte gedeeltes te kunnen wegsnoeien, toch deels. Het enten is voor mij een nieuwe praktijk, maar ik heb mij al goed ingelezen en heb genoeg voorbeelden heb kunnen bekijken. Jonge plantjes zijn ook vlot voorhanden in een grote boomkwekerij in de buurt.

Onder het motto 'orde in de wanorde' scheppen, heb ik hem zondag toch al sterk teruggesnoeid tot een vorm die mij tevreden genoeg stelde om het voorjaar tegemoet te gaan. Het verdere bijsnoeien gebeurt dan terloops, als ik het nieuwe groen zie komen en mij zo een beter beeld kan vormen van wat nog weg kan en wat niet.

In het voorjaar staat een verpotting op het programma, in zeoliet-cocos mengeling als substraat; en in een ruime maar platte houten bak uitgeplant voor een tweetal jaar nog. Daarna ofwel trainingpot ofwel bonsaischaal maar ik denk het eerste.dinsdag 27 november 2012

Bonsai bezigheden voor de komende weken

Voor het komende weekend, en de komende weken staat er nog wel wat leuks op het programma. Komende zaterdag ga ik 1 of 2 nieuwe veldesdoorns (acer campestre) in ofwel houten trainingbak, ofwel in vollegrond zetten. Het betreft ruw startmateriaal, dat ik in hoofdzaak alleen voor de stam neem. En dan nog is de kans groot dat ik de stam nog inkort ook. Wat de takken betreft, dat is helemaal terug naar af en dus quasi alles terug opbouwen van nul. De huidige takken dienden tot nu toe toch vooral voor stamverdikking en zijn voor het overige dus niet interessant geplaatst, of niet goed van dikte of tapsheid, of vertakking.

Enkele zwarte elzen heb ik eveneens op het oog, op een stuk braakliggend terrein in de buurt naast een onbewoond huis. Het betreft uitgeschoten elzen van 3 tot 5 jaar oud schat ik, en waarvan sommige al 2 à 3 meter hoog, sommige solitair sommige als meerstammig struikje. Dikte van sommig stammetjes schat ik op 5cm. Leuk om verder te informeren en te zien of er iets tussenzit dat ik kan en mag uitgraven.

wordt vervolgd

zondag 18 november 2012

Bonsai Linde - experiment om stam te verdikken

Deze linde heb ik sinds nazomer 2012, als ruw startmateriaal/prebonsai, aangekocht in een bonsaispeciaalzaak tegen een bijzonder lage promoprijs.

zie ook eerder blogbericht http://bonsaivlaamseardennen.blogspot.be/2012/10/bonsai-mijn-linde-op-de-brandstapel.html

Eén van problemen met deze boom is de stamdikte die aan de basis minder is dan halfweg de boom. Dat zorgt voor een ongeloofwaardig beeld, een oude (holle) boom met knoestige takken maar met een stamdikte die dit beeld niet kan bevestigen.

Zoiets kun je normaliter niet oplossen. Compleet opnieuw beginnen en terug jarenlang in vollegrond gaan opkweken zag ik niet zitten, dan kon ik evengoed gewoon startmateriaal voor kiezen uit de boomkwekerij. Ik heb besloten om in 2013 of 2014, net zoals ik voor een haagbeuk van plan ben, de stambasis bij het verpotten bloot te maken en te splijten, om hem daarna wijder te maken door het indrijven van spieën in de gespleten stam. Ik zou gebruik willen maken van bijtels, slijpschijf of kettingzaag voor de aanzet, en daarna inbijtelen en als laatste de spieën indrijven tot de gewenste dikte bereikt wordt. Op de laatste foto een virtual hoe dik hij zou moeten zijn om het probleem op te lossen.

De virtual toont de stam natuurlijk niet zoals hij echt zou zijn, namelijk gespleten met diepe barsten en scheuren waardoor op termijn een stuk hout zou wegrotten. Dat wordt dan later weggehaald en bijgewerkt.

Met al deze ingrepen, zal een goede bemesting en goede watergift onontbeerlijk moeten zijn.
donderdag 15 november 2012

Bonsai Berk #2 - update en toekomstige styling

14.11.2012

In 2008 deze toen 25jarige berk overgenomen van een bonsaikennis. Was volledig verwaarloosd, alle takken moesten eraf en dus opnieuw opbouwen. Grootste probleem is de dikke 'bulb' onderaan als stamvoet, door jarenlang te laat terugsnoeien van scheutjes en door natuurlijke stelselmatige en overdadige productie van nieuwe knoppen daar. Ik heb besloten daar iets mee te doen, en dat te gebruiken voor de toekomstige styling. Hopelijk lukt het, en dan wordt het een interessant boompje.
Of ik verder doe met de 'draad-ent' weet ik nog niet.

Laatste 2 foto's zijn virtuele oefeningen, de laatste lijkt me meest gebalanceerd, bij de eerste virtual kan het loof al snel te dicht bij elkaar zitten misschien.


ergens in zomer 2012 

op 14.11.2012 
Bonsai Ruwe Berk - lichte snoei

Ruwe Berk, betula pendula

Uit zaailing 2008, twee jaar vollegrond, in training sinds 2011.

zoals hij was in oktober 2012

na bijsnoeien op 14-11-2012

virtueel idee, ook een optie op termijn
Licht bijgesnoeid, om klaar te zetten voor 2012. De top wordt ofwel gehouden en versterkt, ofwel later nog ingekort en opnieuw opgebouwd (zie virtual voor grof idee met welke tak ik nieuwe top zou 'kunnen' bouwen). Opties genoeg, en tijd genoeg.

woensdag 14 november 2012

Bonsai Haagbeuk (carpinus betulus) #1

Herfstbeeld 14.11.2012 van mijn prebonsai in spe, haagbeuk #1.

Levensloop: uitgegraven uit een 18 à 20jarige haag in maart 2012.

De huidige vormgeving is slechts een eerste aanzet.. nadat de takken uitgroeien en verdikt zijn, worden ze nadien weer sterk ingesnoeid, om een gepast dikteverloop te hebben. Daarna kan er weer een cyclus beginnen van nieuwe takken; en zo enkele keren herhalen tot op het punt dat er alleen nog aan fijnere vertakking moet gewerkt worden. 10 jaren plan.

De kleine 2e stam blijft normaliter, wordt eveneens in platte bezemvorm getraind, iets meer zijdelings uitlopend.

Als laatste foto een gedurfde virtuele oefening, omdat dit zou inhouden dat ik de stam moet opensplijten en stelselmatig wijder maken (ong. 2cm in totaal) door gebruik van spieën. Alleen het deel stam tot aan de eerste oude snoeiwonden (knobbels) die u ziet, zou moeten verdikken hiervoor. Op die hoogte zou ik er ook voor moeten zorgen dat de stam niet verder omhoog doorsplijt door het werken met spieën (bijv. krimpring die vastgezet is op de dikte van de stam op die hoogte, met daaronder bescherming om de schors niet te beschadigen). Het is een gewaagde methode, maar wordt hier en daar toegepast blijkbaar. Klinkt aanlokkelijk om het ook te proberen op deze boom.

Bonsai Veldiep Ulmus Procera - momentopname

14.11.2012

bladloos

Volgend jaar vrij veel bedradingswerk, tijdrovende klus met al die takjes, en hij moet nog zoveel meer verfijnen in de toekomst, maar da's pas voor in 2015 of 2016 als ik de takken eens goed zal moeten inkorten om meer en beter dikteverloop te krijgen in de gesteltakken; en dan gedeeltelijk weer de fijnere vertakking verderbouwen.

Bonsai Gewone Es (fraxinus excelsior)

14.11.2012

Sinds 2010 staat een zaailing van Gewone Es (fraxinus excelsior) uitgeplant in een border naast m'n haag. In 2010 nauwelijks gegroeid (was 1-jarige zaailing die ik van iemand had gekregen), pas in 2011 wat povere groei; om dan eindelijk in 2012 goed van start te gaan. Stammetje is nu 2,5cm dik helemaal onderaan.

Zal nog minstens enkele jaren in vollegrond blijven vertoeven, met slechts zeer sporadisch wat bijsnoeien om de energie daar te brengen waar ik diktegroei wil, of extra scheuten wil stimuleren.

De lange rechte spijl is de groei van dit jaar. Ook volgend jaar mag dit stuk ongestoord uitgroeien, om diktegroei van het stammetje te krijgen. De rest van de takjes onderaan mag ook blijven groeien, in dit deel wordt 1 keer gesnoeid per jaar. In 2014 wordt de lange top eens wat gekort (niet te heel veel) om niet 'alle' energie uit de rest van het boompje weg te trekken (daar waar er in de toekomst net meer takjes moeten komen). In 2011 is de top eens gesnoeid, waardoor ik nu al onderaan wat zijtakjes heb; het is met dat deel dat ik verder wil doen. Het takje dat u ziet net daar waar de lange uitgegroeide huidige top begint, moet op termijn (na wegsnoeien van de huidige top tot daar) het toekomstige verlengde deel worden van het onderste stuk stammetje. Een virtual om te tonen wat ik bedoel.

Ik reken op nog 4 à 5 jaar voor ik met dit boompje aan een trainingpot kan denken als prebonsai. Al die tijd blijft hij nog in vollegrond. Ik wil hier meer dan 5cm diameter van stamdikte, omdat je voor es toch geen te klein formaat mag kiezen vanwege de vrij grote bladeren (die wel goed verkleinen).dinsdag 16 oktober 2012

Bonsai in herfsttooi - eik, lijsterbes, berk

16.10.2012

Enkele bonsai/prebonsai in herfsttooi

Zomereik, quercus robur, vanaf 1 à 2 jarige zaailing in 1997
Gewone Lijsterbes, sorbus aucuparia, vanaf zaailing in 1997
Ruwe Berk, betula pendula, vanaf zaailing in 2008vrijdag 5 oktober 2012

Bonsai Ruw Startmateriaal Haagbeuk te ruil of te koop

Haagbeuk, carpinus betulus

voor RUILING met ander inheems startmateriaal of TE KOOP voor bescheiden prijsje.

Ruil: heb interesse in veldesdoorn, lijsterbes, noorse esdoorn, ruwe iep (ulmus glabra), tamme kastanje, zomereik, gewone beuk, of doe voorstel.

Komt vrij op aanvraag, en wordt dan uitgegraven (met kluit) en in plastic emmer of dergelijke gezet wanneer een datum voor afhaling is afgesproken. Deze boom staat niet bij mij, dus vandaar de nodige afspraken.

Oorsprong:
op 1 maart uitgegraven uit een haag van ong. 18 jaar oud. het betrof toen plantsoen van 2 à 3 jaar.
Terug in vollegrond gezet voor dit jaar, om de fijne wortels tegen de stam aan wat te vrijwaren.

relatief goede groei gehad dit jaar, scheuten gemaakt van 40cm lang.

Het betreft hier startmateriaal:
- moet in 2013 in lagere houten kist of trainingsbak gezet worden in goed substraat, en dan nog 2tal jaren flink kunnen hergroeien, wil u nadien kunnen starten met materiaal dat zich tot vorming kan lenen. Heeft nu enkel wat basis gehad.
- top moet volledig gefreesd worden, ook shari mogelijk tot aan de wortelbasis
- enkele jin aanzetten gedaan, afwerking nog te doen
- enzovoort

Gezond, weinig risico, wel GOEDE winterbescherming te voorzien in winter 2012-2013.

gaat weg omdat ik al 3 haagbeuken heb van dergelijk kaliber, uit dezelfde haag (sommige te zien hier op mijn blog).

De foto met blauwe bak is van september, dus zeer recent

zo was hij net na uitgraven

maandag 1 oktober 2012

Bonsai: mijn Linde op de brandstapel

Op 30.09.2012 heeft het gebrand in Oudenaarde.

Ik heb mijn linde (tilia cordata) vuur laten vatten, na het frezen van wat het begin van een uitgeholde stam moet worden. Alles blijft zoals het is, nu overgelaten aan de natuurelementen, tot ergens vroegzomer volgend jaar. Zien wat het geeft, ik laat het hout bewust onbehandeld, enkel 'gebrand' met de toorts, laat de elementen hun werk maar doen.

Natuurlijk wordt deze nu wel goed beschermd, van zodra er vorst verwacht wordt, want dergelijke ingrepen laat op het seizoen maken de boom wel veel kwetsbaarder; zo zal er zich nu geen callus meer vormen, en dus is het des te belangrijker om een goede bescherming te voorzien voor de komende winter. Tegelijk sterk ingekort; de groei was er toch al enige tijd uit, en veel blad hing er niet meer aan (cercospora, die wel al eens behandeld was). We zullen zien hoe sterk de boom is. Ik heb er nu in ieder geval uitgehaald wat er kon uitgehaald worden. Het gefreesde hout dat nu zichtbaar is, wordt verder bewerkt volgend jaar als hij een goede lente doormaakt.

foto's, voor en na.

nu 'lijkt' het nergens op, nog wat schuren in 2013...

iets beter zicht, de holtes zijn verbonden

zaterdag 22 september 2012

Bonsai Haagbeuk #4 - update 21.09.2012

Mijn haagbeuk #4 (carpinus betulus) - update 21.09.2012.

Uitgegraven in maart 2012, uit een haag die in ergens tussen 1993 en 1995 werd aangeplant. Als we plantsoen van 2 à 3 jaar oud rekenen, is de boom dus 20 jaar oud.

Dit jaar terug in vollegrond gezet, zoals het eruitziet, misschien volgend jaar overzetten in houten trainingsbak.

In de zomer nog wat bijgesnoeid, grofweg al wat jins bepaald (niet afgewerkt), en sporadisch wat bedrading (niet te strak). Mooie zware oppervlaktewortels die gedeeltelijk ook bewerkt zullen kunnen worden tot dood hout (of gedeeltelijk). De top nog totaal te bewerken, wordt aan de rechterzijde een flink stuk dood hout. Het loof dat ongeveer in het midden achteraan de boom zit, kan ook vlotweg meer naar rechts gebogen worden (een tak die bedraad kan worden) zodat er rechts toch nog wat meer groen kan zitten, als tegengewicht. De topscheut verdwijnt normaal nog, wordt allemaal gefreesd dood hout. De top eindigt linksboven bij de neerwaartse korte stomp waar enkele scheuten aan zijn. Het hoogste loof aan de rechterzijde eindigt daar waar nu die scheut te zien is onder de jin.

Het ziet er vrij kunstmatig uit nu, maar met meer loof komt dat goed.
Dit is geen top-startmateriaal maar toch wel iets waar je wat meer kan van maken dan veel boomkwekerijmateriaal. En voor een appel en een ei. In trainingsbak, in goed substraat, zal hij ook sterkere scheuten maken, zoals mijn andere haagbeuk uit dezelfde haag dit jaar al heeft gedaan.

Hoogte ongeveer 50 à 55cm
Dikte tussen 8 en 10cm aan de basis.


zoals hij uit de haag kwam, maart 2012

Bonsai Meidoorn #2 - update 22 september

22.09.2012
Even een update over mijn éénstijlige meidoorn (crataegus monogyna) #2.

Dit jaar sterk gegroeid, meerdere keren uitgelopen, na elke snoeibeurt.
Met de vormgeving gaat het stilaan de goede kant op, ik denk dat ik nu eindelijk tevreden begin te worden, de vorige vormgeving leek mij nooit echt helemaal te bekoren, een boompje waarvan je denkt dat er iets in zit dat er nog niet is uitgekomen. Tot dit jaar dus. De jins zijn nog onafgewerkt, ze worden niet verder afgewerkt of behandeld, tot volgend jaar. De 'leegtes' vallen nu nog goed op aan de takken, het lijkt alsof er niets meer te zien is van de goede groei van dit jaar, en hij wel enkele jaren 'jonger' is geworden. Maar wie zelf ook volledig de vormgeving doet bij zijn boompjes, weet dat dit nu eenmaal zo is. Des te beter kan hij volgend jaar weer loof en scheuten aankweken, maar deze keer alleen op de takken die deel uitmaken van de eindvorm die ik voor ogen heb.

Een wasknijper laat de grootte van het boompje zien.
Hoogte is ongeveer 40 à 45cm vanaf de potrand; stammetje ongeveer 5cm.

Volgend jaar krijgt hij een mooie pot.

Foto 1: ergens in juni dit jaar
Foto 2 en 3: zoals hij er nu bij staat.woensdag 5 september 2012

Bonsai Hazelaar Web's Prize Cobb update

Update 5 september, Corylus Avellana, variëteit 'webs's prize Cob' (nutella hazelnoot)

Staat dit jaar zeer gezond, verpot in het voorjaar en op dit moment goed stevig vastgeworteld in de pot. Takken gezond, stevig, overal gezonde dikke groene knoppen. Goed uitgegroeid dit jaar, enkele takken wat gespannen om de basisvorm al wat aan te geven, géén fijnere bedrading toegepast; dit zal pas een eerste keer gebeuren ergens juni/juli volgend naar na de eerste uitgroei van scheuten.

De grotere gefreesde wonden zijn zeer goed aan het helen, door de goede gezonde groei ook duidelijk dat het callus de randen van de snoeiwonden hier en daar overgroeit. Wordt mooi.

Dit is een vrij klein boompje voor een hazelaar, maar ben zeker dat bij een goede verdere vertakking de bladeren zullen verkleinen waardoor bladgrootte uiteindelijk wel zal meevallen. We verwachten natuurlijk geen 2 à 3cm grote bladeren maar eerder 4cm, moet haalbaar zijn in een niet té grote pot en niet té frequent verpotten.

Heel leuk is dat er een 'mannelijke bloeiwijze' reeds klaarzit aan een tak, om in januari/februari volgend jaar tot bloei te komen. De vrouwelijke bloemen zullen in februari/maart pas zichtbaar worden, als ze uit de knoppen tevoorschijn komen, slechts subtiel zichtbaar door de rode stijlen met stempel (zie google).mannelijke 'katjes' worden in de zomer reeds gevormd om in januari tot bloei te komen

Bonsai Lijsterbes update

Update 5 september, Gewone Lijsterbes (Sorbus Aucuparia).
Van zaailing 1997
Hoogte ruwweg 25cm (zonder uitgegroeide topscheut)
dikte van het stammetje aan de wortelvoet: ruwweg 4cm

Ruwe basisvorm is nu ongeveer definitief. De hoogte blijft tussen de 25 en 30cm in basisvorm. Aan de hoofdtakken wordt knopvorming nu verder gestimuleerd door groei/snoeimethode. Lijsterbes heeft daarvoor elk jaar sterke terugsnoei nodig van de scheuten, behalve daar waar extra takken zouden gewenst zijn. Sterke snoei zorgt bij lijsterbes voor veel knopvorming rondom de snoeiwonden, ook op iets ouder hout.

zondag 19 augustus 2012

Bonsai Carpinus Betulus #1 - update

In tegenstelling tot het blogbericht van 6 augustus waar ik nog zei dat de boom dit jaar geen bedrading meer zou krijgen... wel, gezien de redelijk onverwachte sterke hergroei en het aandikken/harden van de scheuten op dit moment, heb ik me toch gewaagd aan een eerste ruwe vormgeving door bedrading. Alles werd bedraad, en enkele kleinere ongewenste scheutjes verwijderd. De eerste vormgeving ziet er nog wat kunstmatig uit, de bedrading komt typisch te kunstmatig over maar dit is slechts de vertrekbasis. In de loop van de komende jaren zullen enkele takken meer verdikken, komt er secundaire vertakking, komt er wat meer assymetrie in e.d.

Een foto vóór, enkele foto's ná, en een virtual die ik enkele weken geleden reeds maakte.

vrijdag 17 augustus 2012

Bonsai Linde (tilia cordata)

Hoogte ongeveer 55 à 60cm vanaf de potrand.
Dikte van de stam variërend tussen 10 en 8 cm

Vandaag een noodingreep toegepast, namelijk de met een bladvlekkenziekte (vermoedelijk Cercospora) aangetaste boom behandeld met een systemisch fungicide, na eerst insnoeien van de (te lange) takken en verwijderen van enkele andere takken. Bij een goede behandeling ook volgend jaar, zal hij er wel bovenop komen. Volgend voorjaar wordt nog verder gesnoeid, en enkele takken gespannen en/of bedraad om de richting te wijzigen, en misschien wordt ook de dikkere tak (de onderste rechts) verwijderd of heel sterk ingekort. Waarschijnlijk zullen er door de snoei nog een aantal knoppen opengaan en nieuwe scheutjes maken. Deze zullen echter zwakkere scheuten zijn (laat op het seizoen) en niet goed afgehard tegen de winter. Maar dit gaan we verhelpen door een extra goede winterbescherming te voorzien. Er zitten wel massaal veel knoppen, verspreid over stam en gesteltakken, dus kansen genoeg voor deze boom om volgend jaar goed uit te lopen.
vóór het insnoeien