Translate

dinsdag 29 oktober 2013

Bonsai Berkenboompjes uitgraven op Allerheiligen en Allerzielen

Zijn bomen heilig? Hebben bomen een ziel?

Gezien we in de Vlaamse contreien toch afstammen van vooral Germanen, Nerviërs, Kelten,... stroomt er nog wel een beetje Heidens bloed in onze aderen. En in onze vervlogen Heidense tijden was er een hele cultus rond Heilige Bomen. Zo ketters vind ik dat idee nog niet...en in tijden van beton en de in de plaats gekomen verslavende geldcultus waar elk 'verlicht' en 'modern' individu geacht wordt aan deel te nemen, zou een beetje boomafgoderij velen deugd doen.

Dus, waarom niet op Allerheiligen en Allerzielen wat Berkenboompjes gaan uitgraven !

Ik kreeg schriftelijke toelating van de eigenaar van een voorlopig nog braakliggende bouwgrond om mijn spade onder de daar opgeschoten (Ruwe) Berkenboompjes te gaan steken. Het zijn er een goed handvol, variërend in dikte van 3cm tot 7 à 10cm aan de stambasis. Enkele meerstammige boompjes, de meeste al met verkleur(en)de of beginnende gerichelde schors, allemaal kenmerkend voor Ruwe Berk. Door de massaal vele en heel kleine lichte zaadjes die Berken produceren belanden ze overal, en schieten ze overal uit de grond als pionierbomen. De boompjes staan op de perceelsrand tegen het trottoir aan, maar doordat Berken nogal oppervlakkig wortelen zal het wellicht geen zwaar karwei zijn om ze los te krijgen en uit te graven. Ze kunnen wel tegen stevige snoei en flinke wortelsnoei. Het is immers de bedoeling om ze daarna nog een 2 à 3tal jaar in vollegrond verder te kweken, om zo de grote snoeiwonden goed te laten helen door nieuwe sterke scheuten bovenaan de kans te geven zich te ontwikkelen voordat de volgende snoeifase eraan komt. Vermoedelijk zijn de boompjes tussen de 2 en 4 jaar oud, sommige al bijna 3 meter hoog.

Ik doe er minstens 2 uit voor mezelf, en een aantal andere zullen worden weggeschonken aan enkele bonsaivrienden.

Wordt binnenkort vervolgd met foto's.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten